Moció històrica a l’Ajuntament per a la creació de la Taula pel Benestar Animal

La PAS ha presentat una moció a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per formalitzar la creació de la Taula pel Benestar dels animals de la ciutat.

La moció comprèn els següents punts d’acord:

  • Crear la Taula pel “Benestar Animal de Sant Cugat” amb els objectius de protegir els animals i eradicar-ne el seu abandonament. 
  • Portar a debat, en les primeres trobades de la Taula, la figura de l’Agent Ciutadà pel Benestar Animal, definint l’abast de la seva actuació.
  • Promoure i donar suport a tot tipus de formació adreçada a la ciutadania que afavoreixi tant el benestar animal com la responsabilitat de la ciutadania en aquest àmbit.
  • Informar de la creació de la Taula pel Benestar Animal als cossos policials de la ciutat, als tècnics municipals, a Protecció Civil, a les Entitas protectores d’animals de Sant Cugat, als professionals de l’àmbit de la ciutat, a l’empresa concessionària del Servei de recollida d’animals i a les forçes polítiques presents al municipi.

Us convidem a tots al proper ple de Sant Cugat del Vallès que tindrà lloc el dilluns 18 d’Abril a les 19:00 hores, a l’Ajuntament.

Es tracta d’un fet històric a la ciutat i un gran pas en la defensa dels drets dels animals pel que fa a la relació amb l’administració municipal.

Aquesta taula serà un punt de trobada per a tots els animalistes, membres de l’autoritat (Policia i Mossos d’Esquadra), polítics, associacions (com el Cau Amic o PAS), veterinaris, professionals de la zona, etc…

Les resolucions que es prenguin en aquesta taula tindran un caràcter oficial, començant per l’aprovació de la creació del Cos d’Agents pel Benestar Animal, esdevenint la primera ciutat que l’aplicarà.

Per això us demanem la presència del màxim de persones el dia 18, es tracta d'un fet molt important per a la ciutat i els ciutadans animalistes. Convideu a tanta gent com pogueu per formar part d’aquesta data històrica. Demostrem que volem més coordinació, més implicació de las autoritats i un millor destí pels animals de la nostra ciutat, Sant Cugat del Vallès.

Tornar